CESTOVÁNÍ,  CYKLISTIKA

Ploskovská kaštanka.

 

Kdysi dávno se mezi středověkými architekty tradovala jistá legenda, týkající se zrodu alejí. Nejmenovaný stavitel si údajně nevěděl rady s přístupovou cestou k právě budovanému chrámu. Ach Bože, říkal si zajisté.To pusté pole a nikde nic, co by oko panovníka potěšilo. I ve snu náhle viděl anděla, kterak za letu ztrácel péra, ta se v řadě zapichovala do země, a v nádherné cypřiše se měnila…

 

Rozcestník Na Bukovkách

Myslím, že se nikde jinde v republice nenachází to, co tady, na dohled od osady Ploskov, nacházející se v Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, v katastru obce Lhota u Kamenných Žehrovic. Asi 460 stromů zde totiž tvoří alej. Ovšem ne tu klasickou, nataženou z bodu a do b. Ploskovská kaštanka svým tvarem připomíná písmeno Y otočené vzhůru nohama.

Hlavní osa vede od obce Ploskov po silnici 116 v délce asi 1500 metrů. Druhá část v délce asi 870 metrů začíná na rozcestí Na Bukovkách a pokračuje k rozcestí dvou silniček: od Šarvaše a obce Lhota.

Třetí, nejkratší díl celé aleje tvoří spojnici rozcestí Na Bukovkách a silnici 116 v délce asi 120 metrů. Celková délka aleje Ploskovská kaštanka je tedy asi 2500 metrů.

Nejde tu ovšem jen o kaštany. Během revize v roce 2010 bylo provedeno nové sčítání se závěrem: 399 ks kaštanů koňských (jírovec maďal), 55 ks lípy malolisté, dále duby, jeřáby, olše, buky a habry.

Kaštanka – pohled z místa od rozcestníku blíže k silnici

Ploskovská kaštanka byla založena někdy kolem roku 1850 díky iniciativě tehdejších majitelů křivoklátského panství rodu Fürstenbergů. S ohledem na legendu si ovšem kladu otázku, proč tak rozsáhlé stromořadí vysadili zrovna tady, když se tu žádný chrám v širém okolí nenachází. Nejbližším je prezidenstký zámek v Lánech.

V lednu 2012 byla Ploskovská kaštanka správou CHKO Křivoklátsko prohlášena za památnou se zvláště chráněnými stromy. A od roku 1999 obec Lhota u Kamenných Žehrovic pořádá květnovou Slavnost rozkvetlé kaštanky.

Vzrostlá stromořadí jsou vždy oku lahodící krajinné objekty a je celkem jedno, z jakých druhů stromů jsou vysázena. Je to estetická kompozice ale zároveň i nedílný prvek konstrukce životního prostředí. A je moc špatné, když se jich leckdy neuváženě zbavujeme! Že tam například moc bourají auta? Tak ty stromy vykácíme?! Aby hazardéři, kteří neumí jezdit, měli volnou cestu?! Strom za nic nemůže, nechýbe se. Když si na sto let starém kmenu lípy rozbije blbec držku, je to jeho problém, ne té aleje, kterou vytýčili ve snu andělé!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error: Zákaz kopírování - prohibiting copying