CESTOVÁNÍ,  Málo známé krásy Česka - seriál

Málo známe krásy Česka 6. díl Kaple sv. Václava Dřevíč

Stojí na zalesněném a plochém kopci v lokalitě Džbán. Na to, že se jedná o malou kapličku, má toto místo vskutku bohatou historii! I považte! Vzešel tu boj proti muslimům! Husité to tu vyrabovali! Josefínské reformy to tu zdecimovaly! Co bude dál?

Pojeďme nahoru.

Buď pěšky. Nebo jedeme raději na kole. Pěší turistika musí být v tomto místě fakt opruz!

Šlapeme po červené od obce Vinařice, skrz osadu Dřevíč. Naše kola se zakusují do nepříjemného stoupání.  Je to fakt dřina! Nahoře se určitě posadíme na vybělený kmen stromu, pohlédneme na kapličku… a ptáme se, proč se dějiny tak výrazně „otřely“ zrovna o tenhle kopec?

Takže, vězte, vážení.

Před 10. Století

Doba bronzová a haštalská. Dávno před založením měst Louny či Žatec sloužilo dřevíčské hradiště k ochraně staré obchodní cesty podél Ohře do Prahy.

A to se mi nějak nezdá. Nejkratší cesta k Ohři (v dnešních Lounech) byla dlouhá asi 13 km! Otázka je nasnadě: co mohli obyvatelé z Dřevíče hlídat? Na tok řeky Ohři neviděli. Takže tu musela existovat nějaká hlásná služba. Otázka druhá: pokud byl vyhlášen poplach, za jak dlouho byli schopní dorazit k řece a řešit problém… hm, historie! Ta nám už odpověď nedá! Je dávná a těžko doložitelná. 

10. století

Pravěké hradiště. Sídlil tu jistý prefekt Petr z Milholstic, který v roce 1187 zemřel. Považte! V Palestině! Při dobývání království Jeruzalémského! No to se podívejme! Třeba⇒ tady.

A to je mi zajímavé! Už tehdy se naši pra pra předkové rvali s muslimy! Už tehdy moc dobře věděli, co je to za svoloč! A dnes je to tu nanovo! To jen tak na okraj.

Zpět do našich končin. Tehdy zde zřejmě kostel sv. Václava stál a lidu sloužil. Údajně se o něm zmiňuje kronikář Kosmas.

13. století

Sídlo Dřevíč se stalo majetkem benediktinů. Stejně tak Kaple sv. Václava. Ovšem, jak bylo v našich krajích – a v těch dávných časech – zvykem, přitáhla husitská vojska, a bylo po sídle. Kostel zůstal zkázy ušetřený. Proč?

Domnívám se, že po vyplenění Dřevíče na mol zpití bojovníci pod vlajkou kalicha už zřejmě neměli sílu šlapat dál do kopce…

1694

Dřevíč se stal součástí Citolebského panství stejně jako kaple na kopci. Jenže ta byla už jen chátrající ruinou. I pán dal ji zbourat a na jejím místě nechal postavit kostelík stejného zasvěcení.

18. století

Na osadě Dřevíč byla zřízena ⇒poustevna příslušníků 3. Řádu sv. Františka.

1782

Začaly platit Josefínské reformy. Poustevna byla zrušena (jako mnoho jiných v zemi) „jakožto nedůležitá a nepotřebná“ a kostelík zčásti stržen. Zbylé kněžiště bylo obestavěno kapličkou, která zde stojí dodnes.

V minulosti bylo údajně na Dřevíči nalezeno několik zajímavých historických artefaktů. Bohužel, skončily v soukromých sbírkách.

 

 

 

Jak se ke kapličce dostat?

Po červené turistické: buď ze strany od obce Kozojezdy – Obora – Dřevíč.

Nebo opět po červené z obce Smilovice.

V obou případech jde o poměrně nepříjemné stoupání…

 

One Comment

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

error: Zákaz kopírování - prohibiting copying